ساماندهی و نصب دوربین های بازار، شناسایی و کد دار شدن باربران و ساخت پارکینگ در جلسه کارگروه امنیتی و انتظامی بازار بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

اتخاذ تمهیدات مختلف برای ساماندهی بازار تهران

به گزارش سازمان از تهران؛ اولین جلسه کارگروه امنیتی و انتظامی بازار به ریاست سید کمال سادات مشاور استاندار و مدیرکل امنیتی و انتظامی و با حضور تمامی اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی همچون ساماندهی و نصب دوربین های بازار، شناسایی و کد دار شدن باربران و ساخت پارکینگ بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.  همچنین مقرر شد اقداماتی همچون نیازسنجی برای میزان و تعداد پارکینگ و ظرفیت های موجود از سوی شهرداری، شناسایی، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات باربران، تهیه طرح های عملیاتی برای ساماندهی بساط گستران و تشکیل جلسات فنی مجزا برای نصب و استقرار دوربین های کنترلی و ترافیکی انجام پذیرد و گزارش اقدامات از طریق ستاد  ساماندهی بازار به اطلاع استاندار رسانده شود. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید