مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: به طور کلی برای ۴۲۰۰۰ نفر متقاضی نهضت ملی در صدرا و شیراز با کمبود زمین روبرو هستیم که باید منتظر باشند به محض تامین زمین، پیامک ارسال خواهد شد.

فارس من| ارسال پیامک به محض تامین زمین، انجام خواهد شد

به گزارش سازمان از شیراز، مخاطبان سازمان در کمپینی با عنوان متقاضیان مسکن ملی شیراز که پیامک دریافت نکردند، چه کنند؟ خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند. 

در توضیح این کمپین آمده است: ماه‌ها است شیرازی‌ها به امیدی، مسکن ملی را ثبت‌نام کرده‌اند اما پس از ماه‌ها هنوز خبری از پیامک واریز آورده اولیه نیست و گویا در تأمین زمین به مشکل خورده‌اند. مسئولان و نمایندگان فارس و مجلس و دولت بنا ندارند پیگیر این تأخیر غیرموجه شوند؟ لطفاً پیگیر باشید. 

این موضوع را از مدیرکل راه و شهرسازی فارس پیگیری کردیم.

محمودرضا طالبان در این باره پاسخ داد: در شیراز ثبت نامی نداشته‌ایم و همه ثبت‌نام‌ها در صدرا بوده است اما صدرا با مشکل تامین زمین روبه رو است. 

وی با اشاره به اینکه در مجموع، ۷۵۰۰۰ نفر واجد شرایط در صدرا داریم، گفت: تاکنون برای ۳۳۰۰۰ نفر پیامک ارسال و زمین تامین شده است. 

طالبان تاکید کرد: البته به دلیل همین کمبود زمین مجبور شدیم ۸۰۰۰ متقاضی را به شیراز منتقل کنیم. 

طالبان اظهار کرد:  در مجموع ۲۵۰۰۰ واحد در صدرا، ۸۰۰۰ واحد در شیراز و سرجمع ۳۳۰۰۰ واحد تامین زمین شده است. 

وی افزود: به طور کلی ۴۲۰۰۰ نفر در صدرا و شیراز با کمبود زمین روبرو هستند که باید منتظر باشند به محض تامین زمین پیامک ارسال خواهد شد.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید