معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر شیراز در یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موفق به دریافت مُصوبه نهایی شد، این مطالعات به عنوان نقشه راه سیاست گذاری های حمل و نقل و ترافیک این کلانشهر، تا افق 1409 تدوین و مرحله نهایی را سپری کرد.

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز تصویب شد

به گزارش سازمان از شیراز، هادی شه دوست شیرازی در بیان جزئیات این طرح مطالعاتی عنوان کرد: تدوین مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز از سال 1393 آغاز شد و با توجه به مشکلات پیش رو تایید نهایی وزارت کشور و شورای عالی هماهنگی ترافیک را دریافت نکرد.

وی افزود: پس از آن در ابتدای سال 1401 با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و همت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با برگزاری 78 جلسه فشرده با کارشناسان ، مشاورین، ادارات و سازمان های مرتبط ، سرانجام شنبه 27 خرداد ماه 1402  در یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به عنوان سریع ترین روند تدوین مطالعات جامع در میان شهرهای کشور، موفق به دریافت مُصوبه نهایی شد.    شه دوست شیرازی اظهار داشت: در این طرح با توجه به ازدحام و افزایش تراکم ترافیک ، با در نظر گرفتن تغییرات پارامترهای اقتصادی- اجتماعی و برداشت اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، وضعیت حمل و نقل و مشکلات ترافیکی شهر شیراز تا افق‌ زمانی 1409 پیش بینی و راهکارهایی در جهت رفع معضلات موجود و ارتقاء ایمنی شهری ارائه شده است.    وی گفت: این برنامه تحقیقاتی به عنوان نقشه راه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  همه بایدها و نبایدها، الزامات ترافیکی و روش‌های اجرایی موفق را در شش محور تدوین و در خود گنجانده است.    معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در توضیح بیشتر مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت: در برنامه مذکور نیازهای شهری از جمله حمل و نقل غیر موتوری، حمل و نقل همگانی یکپارچه، شبکه های معابر، پارکینگ، پایانه های برون شهری، مدیریت تقاضای سفر مطرح و راهکارهای رفع مشکلات موجود مطرح شده است.    شه دوست شیرازی همچنین با اشاره به انجام مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان سنجی خطوط ریلی به منظور پیاده سازی نتایج طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز تصریح کرد: در روند تدوین و تصویب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز، قرارداد مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان سنجی خطوط ریلی (مطابق با ضابطه 777 سازمان برنامه و بودجه کشور ) به عنوان مطالعات تفصیلی و با هدف تدقیق کریدورهای انبوه بر کلان شهر شیراز شامل : مترو، BRT، و … در اسفند ماه 1401 منقعد گردید و تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد.    وی اضافه کرد: مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان سنجی خطوط ریلی به منظور عملیاتی شدن نتایج طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز که  به عنوان یک سند فرادست حمل ونقل شهری است، در معاونت حمل و نقل و ترافیک در حال پیگیری میباشد. این مطالعه  در مقیاسی کوچک تر  از طرح مطالعات جامع به طراحی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی کلانشهر شیراز می پردازد.    معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز هدف از تدوین و تصویب طرح مذکور را توسعه مناسب حمل و نقل شهر با محوریت حمل و نقل همگانی و در نهایت تامین رضایتمندی شهروندان عنوان کرد. 

پایان پیام/ن   

دیدگاهتان را بنویسید