نحوه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری و سطح سؤالات آزمون نیمه متمرکز دکتری اعلام شد.

نحوه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه سازمان، آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۳ در عصر جمعه ۴ اسفندماه امسال و در یک نوبت برگزار می‌شود. سطح سؤالات امتحانات اختصاصی در حد دانش و تجربیات فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته است. جدول گروه‌های امتحانی، شروع و ختم کد مجموعه‌های امتحانی و ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط در زیر آمده است.

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و دستیاری رشته‌های گروه دامپزشکی شامل دو مرحله است. مرحله اول آزمون متمرکز است که از سوی سازمان انجام می‌شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه‌ای شامل نمرات خام، نمره کل و… در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده و بر اساس آن انتخاب رشته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهند. بر اساس کدرشته محل‌های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی که با هماهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می‌شود، با توجه به سهمیه متقاضی به کدرشته محلی حائز حد نصاب معرفی می‌شود. پذیرش بر حسب شیوه‌های آموزشی ـ پژوهشی و پژوهش محور به شرح تصویر زیر انجام می‌شود:

پذیرش نهایی از بین متقاضیان معرفی شده به دانشگاه‌ها بر اساس نتیجه آزمون متمرکز و نتیجه مصاحبه، بررسی مدارک یا هر روش دیگری انجام می‌شود. پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید