منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ایران و وزیر امورخارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران با حضور در خبرگزاری فارس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

گفت‌وگو با متکی رئیس خانه احزاب ایران

دیدگاهتان را بنویسید